portfolio

Naszymi klientami byli do tej pory m.in.:

• DHL Express (Poland) Sp. z o.o.,
• Europejski Instytut Rozwoju Kadr sp. z o.o.,
• Fundacja „Fundusz Współpracy”,
• MC Horizontal Flight – Akademia Lang Center,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
• Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

CMC Group sp. z o.o. posiada 90% udziałów w Wydawnictwie Alegoria sp. z o.o.

ostatnio zrealizowane

Nakładem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ukazał się przygotowany przez zespółCMC Group sp. z o.o. pod redakcją Daniela Prędkopowicza i Jacka Ostrowskiego: Poradnik "Jak promować projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (4,4 MB) źródło: www.efs.gov.pl

 

 

STRONA W BUDOWIE, ZAPRASZAMY WKRÓTCE!